CLICK FOR ENGLISH

 

 

Budowanie w pracownikach poczucia przynależności, spełnienia i satysfakcji pracy w dzisiejszych czasach stanowi niewątpliwie wyzwanie. Działy HR muszą angażować coraz więcej działań ze sfery marketingu, promocji i badania UX w środowisku zatrudnionych pracowników i w odniesieniu do marki firmy jako pracodawcy. Motywowanie zarówno obecnych pracowników jak i tych, którzy mieliby dopiero stać się zasobem firmy, jako nowo zatrudnieni, często osiągane jest rozmaitymi benefitami pozapłacowymi, czy nawet happeningami z elementami grywalizacji. Bazując na licznych doświadczeniach z obszaru implementacji akcji motywacyjnych, team-buildingowych i komunikacyjnych jesteśmy w stanie stwierdzić, że temat jest bardzo złożony i za każdym razem wymaga indywidualnego podejścia.

 

 

Angażowanie pracowników a Employer Branding

Nie od dziś wiemy, że zestaw możliwych do zastosowania benefitów pozapłacowych dla pracownika jest bardzo szeroki. W obecnych czasach trudno wyobrazić sobie budowanie marki pracodawcy bez rozbudowanej sekcji czynników powiązanych z możliwymi do pozyskania benefitami odrębnymi od standardowego wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę. Naturalnie wszystkie te działania mają na celu wprowadzenie do oferty dodatkowego czynnika motywującego do aplikowania na wole stanowisko i wyróżnienie firmy jako pracodawcy, który aktywnie planuje działania mające wpłynąć na poczucie komfortu i troski o swoich pracowników.

 

Bądźmy drużyną

Narzędzia te okazują się jednak dużo bardziej uniwersalne, ponieważ poza swymi podstawowymi zastosowaniami mogą także mieć wpływ na sferę budowania zespołów, integracji i przynależności do funkcjonujących formalnych i nieformalnych struktur w ramach danej organizacji. Mityczny „team-building” i integracja pracownicza to obszary często omawiane w ramach działalności działów HR i przy okazji aktywności, które w Party Projekt stanowią źródło wieloletnich doświadczeń i są mocno związane z korzeniami naszych wszystkich działań.

 

Jak to robić?

Badania pokazują, że bardzo chętnie bierzemy udział w rozmaitych konkursach i akcjach, które dają szansę na wygraną, która jest postrzegana jako najbardziej motywujący z czynników. Nasze doświadczenia w planowaniu i realizowaniu takich happeningów wskazują, że zaplanowanie akcji konkursowej dla pracowników jest zadaniem niezwykle złożonym i wymagającym wzięcia pod uwagę rozmaitych czynników. Przy współpracy z Działami HR oraz HR Biznes Partnerami staramy się poznać grupę docelową aby w sposób optymalny zaplanować zasoby i mechanizmy potrzebne do przeprowadzenia akcji. W końcu wyniki i poziom zaangażowania pracowników są najważniejsze.

Mimo, iż według badań SODEXO 71% uczestników promocji, konkursów i loterii uważa nagrody pieniężne za najlepsze, to w wielu przypadkach taka forma nagrody nie wpisuje się w zaplanowaną komunikację związaną z wydarzeniem, szczególnie w sytuacji, gdy chcąc budować zaangażowanie tworzymy „HISTORIĘ” dla całej akcji. Ubieramy ją w pewne ramy, pewien koncept, dający pole do uruchomienia wyobraźni i do znalezienia się „wewnątrz” całej historii. Dla przykładu, opierając konkurs pracowniczy o ideę „bezpieczeństwa rodziny” zamiast ekwiwalentu pieniężnego dla zwycięzcy dobrym pomysłem może okazać się zafundowanie profesjonalnych i bezpiecznych kasków rowerowych dla pracownika i jego rodziny. Takie podejście sprawia, że wszystkie elementy akcji tworzą autentyczny i spójny przekaz, którego komunikacja będzie łatwiejsza i bardziej czytelna.

Nasze doświadczenia pokazują, że poza sferą powiązaną z samym zdobyciem nagrody, konkurs jest często postrzegany jako czysta zabawa wprowadzająca do codziennych obowiązków zawodowych element zabawy i radości. Okazuje się to niezmiernie ważne w budowaniu przyjaznego środowiska pracy i rozwoju marki pracodawcy.

 

 

Integracja w dobie home office

Obecna sytuacja związana z funkcjonowaniem w cieniu pandemii może wpłynąć na ograniczenie możliwości realizacji działań. Z drugiej strony rozproszenie zespołów poprzez wprowadzanie pracy zdalnej i biura domowego zdają się wskazywać na konieczność intensyfikacji działań spajających dla pracowników, którzy obecnie zostali pozbawieni możliwości uczestniczenia w codziennych zawodowych rytuałach i wspólnej egzystencji z kolegami z pracy. Na szczęście istnieje wiele możliwości na przeniesienie całych akcji promocyjnych, wydarzeń i happeningów do sfery Internetu, a rozwój narzędzi cyfrowych umożliwia zebranie publiczności w danym miejscu w sieci. Bazując na naszym agencyjnym doświadczeniu jesteśmy w stanie stwierdzić, że firmy po za tradycyjnymi sposobami integracji pracowników są także otwarte na wydarzenia cyfrowe, przeprowadzana w sposób zdalny i całkowicie bezpieczny.

Słowo na koniec

Dziesiątki zrealizowanych akcji employer brandingowych w tym tych o charakterze konkursowym, czy grywalizacyjnym pozwalają nam twierdzić, iż wprowadzenie zróżnicowanych mechanizmów angażujących pracowników i pozwalających na zdobycie nagród powinno stanowić ważny element w strukturze zaplanowanych działań marketingu i komunikacji wewnętrznej. Rezultatem najczęściej będzie wzrost zaangażowania pracowników, budowanie poczucia jedności i docenienia przez pracodawcę, ale także dostarczenie bardzo cennych pokładów radości.

 

15.02.2022, Łukasz Dobiński, l.dobinski@partyprojekt.pl, Party Projekt®