Nie jest tajemnicą, że za wszystkimi przedsiębiorstwami, niezależnie od tego czy mówimy o małych, lokalnych podmiotach, czy o globalnych korporacjach stoją ludzie, tworząc struktury wszystkich działów – od Zarządu po szeregowych pracowników niższych szczebli.

Ogromne biurowce, monumentalne fabryki czy rozległe magazyny nie spełniałyby swojej podstawowej funkcji gdyby nie ludzie, którzy każdego dnia realizują w nich procesy prowadzące do zysku ekonomicznego danego przedsiębiorstwa.  Co jeszcze bardziej istotne to właśnie ludzie są odbiorcami niezliczonych komunikatów marketingowych wysłanych przez marki. Jako otoczenie stykające się z komunikacją z namysłem budowaną przez firmy często stają się finalnymi konsumentami, którzy podświadomie budują opinię o produkcie, obsłudze czy  współpracy z danym podmiotem.

Jak można łatwo zauważyć to właśnie człowiek i wszystkie związane z nim czynniki psychologiczne są dominującym obszarem w sieci szeroko rozumianego biznesu zarówno po stronie przedsiębiorstw jak i całego otoczenia zewnętrznego do którego zaliczają się m.in. klienci, partnerzy biznesowi, konkurencja, społeczeństwo, dostawcy czy rządy. Nie ulega wątpliwości, że tak szerokie obszary  wymagają długofalowych działań w procesie budowania zaufania, szczególnie, że na poszczególne grupy odbiorców będą miały wpływ inne czynniki i kryteria.

Potencjalnych i obecnych Klientów z pewnością zainteresuje doskonała obsługa w momencie zetknięcia z marką i wszystko związane z obszarem produktu, choć nie tylko. Coraz częściej mówi się o sytuacji oceny przedsiębiorstwa poprzez czynnik społecznej odpowiedzialności biznesu, czy działań z zakresu Employer Brandingu. Wszystkie emocje, opinie i wrażania wywołane tą komunikacją są często transferowane na konkretne produkty i mogą wpływać na ich subiektywną ocenę. Z pewnością nie należy bagatelizować tej grupy odbiorców, gdyż to właśnie od nich zależy jeden z najcenniejszych marketingowych aktywów firmy, czyli wizerunek marki, który w bezpośredni sposób przekłada się na sprzedaż, inwestycje i umożliwia funkcjonowanie rynkowe przedsiębiorstwa. Należy również pamiętać o pewnej znanej zasadzie, wskazującej, że zadowolony klient, który ufa marce może stać się jej adwokatem, zaś jego słowa, opinie i recenzje będą znacznie bardziej wiarygodne w oczach innych potencjalnych nabywców niż slogany marketingowe płynące bezpośrednio z Działów Marketingu i od Brand Managerów.

Wysoki poziom zaufania przynosi także wiele korzyści w relacjach z partnerami biznesowymi i dostawcami. Długofalowa współpraca, wypracowane relacje i wspólne doświadczenia przynoszą benefity w codziennej kooperacji z podmiotami, świadczącymi dla danej marki usługi outsourcingowe, np.: obsługę kadrową, księgową, IT, zaopatrzenie, opakowania, lub materiały marketingowe. Budowanie i rozwijanie zaufania w tym obszarze skutkuje najczęściej uproszczeniem wewnętrznych procesów firmowych, skróceniem czasu realizacji codziennych zadań, wymagających udziału podmiotów zewnętrznych, czy możliwość negocjacji cen zakupu półproduktów lub usług, z czego z pewnością skorzystają działy zakupów, zaopatrzenia i utrzymania ruchu. Ponadto partnerzy darzący się zaufaniem prawdopodobnie nie będą wyciągali pochopnych wniosków w sytuacji wystąpienia zdarzenia kryzysowego czy też  turbulencji finansowych, lub kadrowych, które mogą zaburzyć płynną pracę. Łatwiej wówczas o wyrozumiałość i zrozumienie, a nawet zaangażowanie, wsparcie lub doradztwo w celu przywrócenia firmy partnerskiej do normalnego funkcjonowania.

Jednak nie tylko otoczenie zewnętrzne jest jedynym docelowym odbiorcą starań i wysiłku związanego z budowaniem zaufania do marki czy firmy. Tak samo ważnym obszarem jest środowisko wewnętrzne danej firmy,  czyli mówiąc wprost – jej pracownicy. Od lat obserwujemy zwiększającą się rolę działań z zakresu Employer Brandingu, a Działy HR mają pełne ręce roboty, aby zapewnić pracownikom poczucie spełnienia, zagwarantowania możliwości rozwoju i poszerzenia kompetencji.

Jak pokazują rozmaite case studies ze świata biznesu zaufanie bardzo trudno zbudować, a z drugiej strony niezmiernie łatwo bezpowrotnie je stracić. Wprowadzenie w ramach standardów firmy wytycznych, procedur i sposobów postępowania wydaje się być dobrym pomysłem dla uporządkowania codziennej współpracy i komunikacji z otoczeniem, a także uniknięcia sytuacji niepożądanych. Oprócz procedur warto także postawić na regularne szkolenie swoich pracowników w obszarze kompetencji miękkich i rozwoju umiejętności kluczowych na danym stanowisku pracy. Pozwoli to pracownikom nie tylko poczuć się pewnie podczas wykonywania obowiązków, ale także docenionym i ważnym dla firmy – lub innymi słowy – obdarzonym opieką i zaufaniem, które na dalszym etapie rozwoju kariery mogą powrócić do firmy z nawiązką.